Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 43/2020

03/11/2020 | 21:24
Cỡ chữ Aa- Aa+

Stt

Ngày ban hành

Số/ký hiệu

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

14/10/2020

01/KH-BTC

Ban Tổ chức Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2020

Kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021.

2

8/10/2020

193/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch hưởng ứng "ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

3

8/10/2020

196/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021.

4

12/10/2020

4889/UBND-NC

UBND TP Hà Nội

V/v triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an

5

12/10/2020

198/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

6

19/10/2020

201/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

7

14/10/2020

4953/UBND-ĐT

UBND TP Hà Nội

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông " tại Việt Nam năm 2020

8

19/10/2020

117/BATGT-VP

Ban ATGT Thành phố

V/v Tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020

9

30/09/2020

4756/UBND-KGVX

UBND TP Hà Nội

V/v phối hợp tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

10

20/10/2020

16/CT-UBND

UBND TP Hà Nội

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

11

13/10/2020

199/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch triển khai chương trình trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025

12

12/10/2020

4890/UBND-KT

UBND TP Hà Nội

V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh

13

8/10/2020

195/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt

14

16/10/2020

4584/SCT-QLTM

Sở Công Thương

V/v tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt

 

Theo