Một số văn bản đề nghị báo chí tuyên truyền tuần 47/2020

17/11/2020 | 21:03
Cỡ chữ Aa- Aa+


Stt

Ngày ban hành

Số/ký hiệu

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

11/11/2020

215/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

2

11/11/2020

05-HD/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

3

11/11/2020

04-HD/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

4

11/11/2020

06-HD/BTGTU

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

5

10/11/2020

214/KH-UBND

UBND TP Hà Nội

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An (1370-2020)

6

13/11/2020

01-CT/TU

Thành ủy Hà Nội

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội

7

12/11/2020

217/CTr-UBND

UBND TP Hà Nội

Chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch số 210-KH/TU ngày 08/10/2020 của Thành ủy, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

8

13/11/2020

9879/VP-KT

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

9

13/11/2020

5373/UBNBND-SXD

UBND TP Hà Nội

V/v công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và việc giải quyết các hạn chế trong quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Theo