Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).

29/07/2014 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.
Theo