Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội động nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

16/09/2013 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

(Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)

Theo