Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

10/11/2020 | 16:06
Cỡ chữ Aa- Aa+

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND TP Hà Nội: Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

Quyết định số 18/QĐ-UBND

Theo