Phối hợp cung cấp số liệu khảo sát, thu thập thông tin đánh giá, đo lường chiều nghèo thông tin trong chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

11/11/2020 | 10:30
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Công văn số 486/VCL ngày 14/10/2020 của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ khảo sát, thu thập thông tin đánh giá, đo lường chiều nghèo thông tin trong chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, nhằm thu thập thông tin thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên lĩnh vực tiếp cận thông tin, qua đó đề xuất xây dựng cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, bền vững hơn trong lĩnh vực tiếp cận thông tin cho giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Thông tin và Truyền thông có 02 Công văn (số 2804 và 2812 ngày 9/11/2020) đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Sơn Tây phối hợp thực hiện cụ thể như sau:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cung cấp số liệu theo mẫu phiếu số 01/TCNTT-T.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp cung cấp số liệu theo mẫu phiếu số 03/TCNTT-DN.

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Sơn Tây:

+ Hướng dẫn các xã trên địa bàn cung cấp thông tin, số liệu theo mẫu phiếu khảo sát số 02/TCNTT-X.

+ Tập hợp mẫu phiếu khảo sát của các xã và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: số 185 phố Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (024).35123237.

(Công văn số 486/VCL, Hướng dẫn của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Mẫu phiếu khảo sát và bảng số lượng phiếu phân bổ cho từng huyện xin gửi kèm theo)

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị.

Theo