Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố

08/04/2020 | 15:44

Ngày 7/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 786 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/04/2020 | 22:34

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, ngày 27/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 680/KH-STTTT tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 | 16:10

Ngày 30/03/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 703/STTTT-BCXBTT về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

31/03/2020 | 09:47

Ngày 25/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 654 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/03/2020 | 10:39

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1001/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 26/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 663/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19

27/03/2020 | 10:36

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19

27/03/2020 | 08:47

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị với các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội về đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

24/03/2020 | 15:27

Ngày 23/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 623/STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

18/03/2020 | 17:38

Ngày 17/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 568/STTTT-BCXBTT ngày 17/3/2020 về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

13/03/2020 | 08:49

Ngày 09/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)
Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

25/02/2020 | 15:15

Ngày 25/02/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 335 /STTTT-BCXBTT v/v đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

Tổng số: 32 kết quả / 3 trang