Quy chế về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/02/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Quyết định số 2/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.,

Theo