Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

29/09/2014 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Theo