Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

29/09/2014 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Toàn văn xem tại văn bản đính kèm./.

Theo