Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

01/04/2021 | 15:34
Cỡ chữ Aa- Aa+

HNP - Ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có Thông báo số: 61/TB-STTTT về Lịch tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Căn cứ Công văn số 741/SNV-HĐTT ngày 26/3/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2020 về việc tiếp tục thi tuyển công chức năm 2020;

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo đến các thí sinh lịch tiếp tục thi tuyển công chức năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; đề nghị các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nghiên cứu lịch tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố.

Chi tiết Công văn số 741/SNV - HĐTT ngày 26/3/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2020.

Theo