Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở

18/07/2019 | 11:12
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND Thành phố về Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2019, ngày 02/7/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1820/KH-STTTT tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019.

 

 Đối tượng khảo sát là người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Thời gian khảo sát được thực hiện thường xuyên đến hết ngày 15/11/2019.

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ cung cấp thông tin phiếu qua email, qua Cổng thông tin điện tử của Sở hoặc tại Bộ phận một cửa của Sở (Mẫu phiếu khảo sát kèm theo) .

 

 Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến phản hồi của tổ chức, công dân qua 02 hình thức: Nhận phiếu trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở - Số 185 phố Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội; Nhận qua email tại địa chỉ: tiepnhanykien_sotttt@hanoi.gov.vn./.

 

Minh Huyền

Theo