Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng video clip hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

09/03/2017 | 15:19
Cỡ chữ Aa- Aa+

Nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong quá trình nộp hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 5/3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp 02 video clip hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: www.ict-hanoi.gov.vn

 

Theo đó, nội dung video clip 1 giới thiệu về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, các bước để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Nội dung video clip 2 hướng dẫn trình tực các bước để nộp hồ sơ qua mạng mức độ 3 đối với thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh” và một số lỗi công dân, tổ chức thường gặp phải và cách khắc phục trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và nộp qua mạng.  Đây là thủ tục có tỉ lệ giao dịch trực tuyến lớn nhất tại Sở với tỉ lệ giao dịch thành công qua mạng đạt trên 90%.

          Hiện tại Sở đang cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ www.dvc.ict-hanoi.gov.vn bao gồm:

  1. Cho phép họp báo (trong nước).
  2. Cấp giấy phép xuất bản bản tin
  3. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.
  4. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
  5. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  6. Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
  7. Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án CNTT
  8. Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu.

 

Bích Thảo

Theo