Sở TTTT khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công

28/04/2017 | 15:31
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội”, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch số 706/KH-STTTT ngày 18/4/2017 về tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2017 của Sở. Theo đó Sở sẽ ưu tiên khảo sát thông qua hình thức trực tuyến.

 

Đối tượng khảo sát là các tổ chức, công dân đã thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Các tổ chức, công dân khác có ý kiến đóng góp để Sở nâng cao chất lượng cung cấp các TTHC.

          Nguyên tắc khảo sát: bộ phận thực hiện khảo sát mức độ hài lòng là công chức không liên quan đến công tác cung cấp thủ tục hành chính của Sở; Việc khảo sát mức độ hài lòng chỉ thực hiện sau khi tổ chức, công dân đã nhận được kết quả giải quyết TTHC; Nghiêm cấm mọi hành vi chỉnh sửa làm sai lệch kết quả khảo sát.

 

Nội dung các tiêu chí khảo sát bao gồm: Khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức về quá trình giải quyết TTHC cụ thể mức độ hài lòng về: tiếp cận thông tin về TTHC, điều kiện cơ sở vật chất tiếp đón và phục vụ, nội dung thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và xử lý thông tin phản hồi.

Về cách thức khảo sát: Công dân, tổ chức tham gia khảo sát trực tuyến tại các địa chỉ: www.ict-hanoi.gov.vn; www.dvc.ict-hanoi.gov.vn, hoặc trang Facebook của Sở tại địa chỉ https://www.facebook.com/sotttthn/ chọn link Khảo sát mức độ hài lòng hoặc truy cập vào đường dẫn liên kết do Sở gửi đến địa chỉ thư điện tử của tổ chức, công dân đã có phát sinh giao dịch.

Bên cạnh đó, Sở tiến hành khảo sát thông qua phiếu khảo sát trực tiếp tại bộ phận Một cửa, gửi công văn xin ý kiến khảo sát đến tổ chức, công dân.

Số lượng khảo sát dự kiến khoảng 500 phiếu trong đó ưu tiên khảo sát trực tuyến qua mạng.

 

Chi tiết văn bản tại đây./. 

Bích Thảo

Theo