Tăng cường tuyên truyền Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

11/11/2020 | 09:22
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Công văn số 967/CATTT-VNCERTCC ngày 28/10/2020 của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) về triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, ngày 06/11/22020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2798/STTTT-BCXBTTđề nghị các cơ quan báo chí:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các nội dung liên quan đến Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ. Đặc biệt tập trung thông tin về các nội dung truyền thông đến người sử dụng (theo tài liệu gửi kèm); công tác triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

2. Tuyên truyền công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo qua mạng viễn thông theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo qua mạng viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Theo