Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

26/08/2020 | 08:38
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 24/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2163 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 2646-CV/BTG ngày 17/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Công văn số 801/TTCS-TTTH ngày 23/8/2020 của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh vận động người dân cài đặt, sử dụng Bluezone,

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở triển khai, thực hiện các nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang; yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Nâng cao tinh thần chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập  đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

- Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch, khắc phục tác động của dịch bệnh trong tình hình mới; đồng thời, phê phán những hành động vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

2. Tăng cường vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

- Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã triển khai việc phát thanh mỗi ngày ít nhất 2 lần từ nay đến 31/8/2020 về nội dung vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. (Tài liệu tuyên truyền về cài đặt ứng dụng Bluezone gửi kèm theo)

- Truy cập Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông và tải về 01 file âm thanh về nội dung vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone do Cục Thông tin cơ sở gửi, làm tài liệu tuyên truyền (https://sotttt.qltns.mediacdn.vn/thong-tin-co-so). Thực hiện phát thanh trên đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động thông tin cơ sở khác.

File âm thanh tải về tại đây./.

Theo