Tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố

05/11/2020 | 14:12
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về một số vấn đề liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn tại Thông báo số 03-TB/TU ngày 26/10/2020 và Thông báo số 08-TB/TU ngày 30/10/2020 của Thành ủy; Công văn số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020 của UBND Thành phố về việc chỉ đạo xử lý khắc phục các tồn tại, hạn chế đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, ngày 03/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2763/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ quan báo chí:

1. Tăng cường tuyên truyền về công tác chỉ đạo - điều hành của lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành và huyện Sóc Sơn trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc, cũng như giải quyết các kiến nghị của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng của Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

2. Tiếp tục tuyên truyền về các cơ chế chính sách của Thành phố hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân biết việc chặn xe vận chuyển rác, ngăn cản việc xử lý rác làm ảnh hưởng đến môi trường toàn Thành phố là vi phạm pháp luật.

3. Tuyên truyền các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải lâu dài của Thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Theo