Trang chủ

Thanh tra

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng
Ngày đăng 12/09/2018 | 11:41 AM  | View count: 2636

Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn Luật Quảng cáo có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân về quảng cáo hiện còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên môi trường mạng, trong đó có thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các từ ngữ trong quảng cáo trên môi trường mạng.

Vừa qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp nhận nội dung phản ánh của Tạp chí Thương Trường, tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của 04 tổ chức: Nha khoa Việt Đức, Thẩm mỹ viện Hoài Anh, Thẩm mỹ quốc tế Bally, Thẩm mỹ viện Hoa Kỳ, kết quả cho thấy các đơn vị đã sử dụng từ ngữ “nhất”, “số một” để quảng cáo cho dịch vụ của mình nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh, vi phạm quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo:

1. Tài liệu hợp pháp quy định tại khoản 11 Điều 8 của Luật Quảng cáo bao gồm:

a) Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường;

b) Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ tương tự tại các cuộc thi, triển lãm có quy mô khu vực hoặc toàn quốc bình chọn và công nhận các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó là “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

2. Thời gian sử dụng tài liệu hợp pháp chứng minh từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự trên các sản phẩm quảng cáo là 01 (một) năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận hoặc nhận kết quả khảo sát thị trường.

3. Trên sản phẩm quảng cáo phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng, chính xác tên tài liệu hợp pháp quy định tại Khoản 1 Điều này.

Qua kiểm tra, cả 04 tổ chức nêu trên đều không phải là những đơn vị hoạt động kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo nên không nắm được quy định về quảng cáo. Việc thiết lập các trang thông tin điện tử nhằm giới thiệu cơ cấu tổ chức, sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Các nội dung do đơn vị viết bài đăng lên trang thông tin điện tử của mình, trong đó có sử dụng những từ ngữ “nhất”, “số một” để giới thiệu dịch vụ. Sau khi được Thanh tra Sở cung cấp các văn bản và hướng dẫn quy định của pháp luật về lĩnh vực quảng cáo, các đơn vị đã nhận thấy hành vi vi phạm và đã chủ động xin khắc phục bằng cách gỡ bỏ nội dung quảng cáo có sử dụng từ ngữ “nhất”, “số một”, cam kết không tái vi phạm. Thanh tra Sở xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị này.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, Thanh tra Sở tiếp tục tham mưu Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật của các tổ chức, cả nhân về quảng cáo trên môi trường mạng.