Trang chủ

Thanh tra

Thông báo lịch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư thuộc trách nhiệm của Sở TT&TT thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/12/2018 | 5:15 PM  | View count: 2733

Thực hiện Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của đồng chí Dư Văn Chỉnh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 270/QĐ-STTTT ngày 12/11/2018 phân công nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông thay thế Quyết định số 111/QĐ-STTTT ngày 15/6/2018. Cụ thể như sau:

1.Tiếp công dân thuộc trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội:

- Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

- Ông Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Thời gian: Thứ Tư hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

Sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h00 đến 17h00.

(Lịch tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ).

Sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h00 đến 17h00.

3. Trực, tiếp công dân thường xuyên:

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Thời gian: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h00 đến 17h00.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

Của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

(Kèm theo Quyết định số 270/QĐ-STTTT ngày 12 tháng 11 năm 2018)

                                               

Thời gian

Lãnh đạo tiếp

công dân

Chức vụ

Ghi chú

Năm 2018

 

 

 

Tháng 11

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 12

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

Năm 2019

 

 

 

Tháng 1

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 2

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 3

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 4

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 5

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 6

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 7

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 8

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 9

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 10

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 11

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc Sở

 

Tháng 12

Đặng Vũ Tuấn

Phó Giám đốc Sở

 

 

 

Quyết định số 270/QĐ-STTTT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông xem tại đây./.

Vũ Thị Hồng Hạnh