Trang chủ

Thanh tra

Thanh tra Sở TT&TT: Thu giữ nhiều thiết bị nghe lén điện thoại di động.

Ngày đăng 14/09/2009 | 12:00 AM  | View count: 581
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm trong lĩnh vực in, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông đã tịch thu 19 thiết bị nghe lén điện thoại đi động, điện thoại cố định các loại.