Trang chủ

Thanh tra

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ Phần Tamtay

Ngày đăng 04/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 511
Thực hiện công tác quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, ngày 05/12/2014, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 338/KL-TTR đối với Công ty Cổ phần Tamtay....

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty CP Truyền thông HDC Việt Nam

Ngày đăng 02/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 536
Ngày 27/11/2014, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận thanh tra số 323/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Truyền thông HDC Việt Nam.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Cửa hàng Đồng hồ thế giới MD

Ngày đăng 02/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 570
Ngày 17/11/2014, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận thanh tra số 310/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Cửa hàng Đồng hồ thế giới MD

Chúc mừng Thanh tra Sở TT&TT nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 486
Sáng ngày 21/11, đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông, do đồng chí Phan Lan Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở dẫn đầu đã tới chúc mừng Thanh tra Sở nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2014).

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong việc quản lý đại lý internet trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 921
Sáng ngày 6/11, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong việc quản lý đại lý internet trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho đại diện Phograve;ng văn hóa Thông tin quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn Thành phố.

Thông báo kết luận Thanh tra đối với Công ty CP truyền thông K.I.B

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 556
Ngày 06 / 10 , Chánh Thanh tra Sở TTamp;TT đã ký Kết luận số 277/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP truyền thông K.I.B.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty CP Truyền thông Kết nối sáng tạo

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 554
Ngày 3/10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 275/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Truyền thông Kết nối sáng tạo

Thông báo Kết luận Thanh tra với Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc tế ABC

Ngày đăng 03/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 545
Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTR ngày 09/9/2014 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bưu chính tại Công t y TNHH Thương m ại v à Vận t ải Quốc t ế A BC, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty vào ngày 16/9/2014. Ngày 30/9/2014, Thanh tra Sở...

Thông báo kết luận thanh tra đối với hộ kinh doanh Ông Nguyễn Văn Oanh

Ngày đăng 08/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 506
Toàn văn Kết luận Thanh tra xem tại văn bản đính kèm./.

Thông báo kết luận Thanh tra với Công ty Cổ phần Sách Dân tộc

Ngày đăng 09/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 513
Ngày 18/7, Thanh tra Sở Thông và Truyền thông đã ban hành Kết luận số 211/KL-TTR đối với Công ty Cổ phần sách Dân tộc. Trước đó, Ngày 09/6/2014, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-TTR về việc thanh tra hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty Cổ Phần Sách Dân Tộc.