Trang chủ

Thanh tra

Thông báo kết luận thanh tra đối với hộ kinh doanh Ông Nguyễn Văn Oanh

Ngày đăng 08/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 555
Toàn văn Kết luận Thanh tra xem tại văn bản đính kèm./.

Thông báo kết luận Thanh tra với Công ty Cổ phần Sách Dân tộc

Ngày đăng 09/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 564
Ngày 18/7, Thanh tra Sở Thông và Truyền thông đã ban hành Kết luận số 211/KL-TTR đối với Công ty Cổ phần sách Dân tộc. Trước đó, Ngày 09/6/2014, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-TTR về việc thanh tra hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty Cổ Phần Sách Dân Tộc.

Thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty CP tư vấn công nghệ Light Minh

Ngày đăng 10/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 543
Ngày 26/6, Chánh Thanh tra Sở TTamp;TT đã ký Kết luận số 193/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP tư vấn công nghệ Light Minh.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 550
Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 260/BC-ĐTTR ngày 30/5/2014 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký Kết luận số 157/KL-TTR về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty TNHH in và thương mại Sông Lam

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 547
Ngày 17/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 177/KL-TTR về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với Công ty TNHH in và thương mại Sông Lam.

THÔNG BÁO: Về kết quả kiểm tra chấp hành quy định của các giấy phép được cấp trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 513
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc giải quyết đề nghị của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp Analog trên địa bàn...

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 525
Ngày 18/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký ban hành Kết luận số 180/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Vật Giá Việt Nam.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ phần Đầu tư mở - Du lịch Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 567
Ngày 18/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Kết luận số 181/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Đầu tư mở - Du lịch Việt Nam.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ phần in An Dương

Ngày đăng 11/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 663
Ngày 28/5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận số 156/KL-TTR Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với Công ty Cổ phần in An Dương.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty CP Việt Nam Online Group

Ngày đăng 11/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 500
Ngày 27/5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận số 151/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Việt Nam Online Group.