Trang chủ

Thanh tra

Kết luận Thanh tra hoạt động in đối với Công ty CP in và truyền thông Kết Thành

Ngày đăng 22/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 590
Ngày 17/4, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận Thanh tra số 93/KL-TTR về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với Công ty Cổ phần in và truyền thông Kết Thành .

Kết luận Thanh tra về hoạt động quản lý thông tin trên mạng đối với Công ty Công nghệ và Truyền thông VIT

Ngày đăng 18/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 556
Ngày 11/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Kết luận Thanh tra số 81/KL-TTR về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng Internet đối với Công ty CP công nghệ và truyền thông VIT.

Kết luận Thanh tra hoạt động quản lý thông tin điện tử đối với Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Ngày đăng 16/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 568
Ngày 14/04/2014, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Kết luận Thanh tra số 85/KL-TTR về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất trong năm 2014

Ngày đăng 10/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 612
Ngày 04/4/2014, UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về kiểm tra công vụ và thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ của Thành phố năm 2014. Theo đó, phương thức kiểm tra đột xuất, không báo trước sẽ thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết 31/12/2014.

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 556
Xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, ngày 11/02, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-STTTT về công tác phograve;ng, chống tham nhũng năm 2014.

Kết quả thực hiện công tác thanh tra tháng 01 năm 2014

Ngày đăng 18/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 523
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2014, tháng 01 năm 2014, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã ban hành 08 quyết định thanh tra và tổ chức tiếp tục thực hiện 02 quyết định thanh tra...

Kết luận Thanh tra số 265/KLTTR của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ngày đăng 06/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 527
Về hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP thương mại điện tử Vietnamnay.

Kết luận Thanh tra số 270/KLTTR của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Ngày đăng 06/01/2014 | 12:00 AM  | View count: 510
Về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng với ông Hoàng Văn Điệp