Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

09/04/2021 | 14:23
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020, xem chi tiết tại đây

Theo