THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

19/10/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Văn phòng Sở).

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác.

- Tên dự án, hạng mục: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác.

Nguồn vốn: Chi ngoài định mức năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 08 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2015 đến trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán hồ sơ yêu cầu: Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - Tầng 3, Tòa nhà 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04-35123536; Fax: 04-37366617; Mobile (Nguyễn Xuân Toàn): 0932282986.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2015 tại Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - Tầng 3, Tòa nhà 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Theo