Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức thành phố Hà Nội và số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

30/05/2019 | 16:45
Cỡ chữ Aa- Aa+

        Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019;

        Căn cứ Thông báo số 1146/HD-HĐTT ngày 27/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019;

         Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo đến các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (vị trí việc làm: Công tác văn thư) các thông tin như sau:

        - Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019;

      - Thông báo số 1146/HD-HĐTT ngày 27/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019;

        Đề nghị các thí sinh thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nghiên cứu các văn bản trên./.

         (Chi tiết các văn bản xem file đính kèm)

Theo