THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

14/03/2019 | 10:38
Cỡ chữ Aa- Aa+

Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội 

 

 Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

   Căn cứ Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019;

   Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  

   I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH CẦN TUYỂN:

   Tổng số chỉ tiêu đăng ký thi tuyển công chức năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội: 01 chỉ tiêu, cụ thể:

 

TT

Phòng, ban

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu thi tuyển (ngạch CV)

Ngành, chuyên ngành cần tuyển

Ghi chú

01

Văn phòng Sở

Công tác Văn thư

1

Văn thư - Lưu trữ

 

 

Tổng số

1

 

 

 

   II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo Mẫu số 4 gửi kèm) vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thi). Người đăng ký dự tuyển công chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

* Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển công chức không trực tiếp nộp Phiếu đăng đăng ký dự tuyển, nhờ người nộp hộ phải làm Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

c) Trường hợp trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc khê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, MIỄN MÔN THI VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

1. Nội dung, hình thức thi, miễn môn thi:

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thời gian thi, địa điểm tổ chức ôn tập:

Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo cụ thể khi có văn bản hướng dẫn thực hiện).

IV. LỆ PHÍ THI TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17h00 ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 185 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Lệ phí thi tuyển công chức:

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp lệ phí: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

   

   Mẫu Phiếu đăng kí tuyển dụng công chức xem tại đây./.

Theo