Thông báo về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi QLNN của Sở TT&TT năm 2020

02/10/2020 | 14:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện kế hoạch đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở định kỳ năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch đối thoại với cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào 09 giờ 00 ngày 09/10/2020 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - số 185, phố Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đối thoại về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, vui lòng đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông (qua đồng chí Đỗ Thanh Minh - Chuyên viên Văn phòng Sở, Điện thoại: 024.3512.3536, di động 0914.892.834) trước 16 giờ 00 ngày 07/10/2020 để được hướng dẫn."

Xem chi tiết thông báo tại đây

Theo