Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015

22/12/2015 | 18:53
Cỡ chữ Aa- Aa+

.

Chi tiết thông báo và tài liệu xem tại file đính kèm./.

Hướng dẫn ôn tập

Luật viên chức

Tài liệu ôn tập viên chức

Theo