Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021

29/07/2021 | 11:53

Báo cáo số 437/BC-CTK ngày 27/7/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021

01/07/2021 | 15:38

Báo cáo số 377/BC-CTK ngày 28/6/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2021

21/06/2021 | 15:48

Báo cáo số 297/BC-CTK ngày 25/5/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2021

04/05/2021 | 10:56

Báo cáo số 239/BC-CTK ngày 26/4/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba và quý I năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba và quý I năm 2021

31/03/2021 | 16:07

Báo cáo số 198/BC-CTK ngày 29/3/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba và quý I năm 2021

Báo cáo thống kê về lĩnh vực bưu chính
Báo cáo thống kê về lĩnh vực bưu chính

09/03/2021 | 14:32

Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính; Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông, ngày 08/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 485/STTTT-BCVT đề nghị các doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2021

05/03/2021 | 15:33

Báo cáo số 119/BC-CTK ngày 25/02/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng Một năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng Một năm 2021

05/03/2021 | 15:22

Báo cáo số 45/BC-CTK ngày 26/01/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng Mười và 10 tháng năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô tháng Mười và 10 tháng năm 2020

10/11/2020 | 15:54

Báo cáo số 517/BC-CTK ngày 29/10/2020 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng Mười và 10 tháng năm 2020 của Thủ đô Hà Nội.