Trang chủ

Thông tin điện tử

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày đăng 20/01/2017 | 4:43 PM

Ngày 30/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2017, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số khoản tại các điều 4, 5, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 27, 32, 33, 38, 39, 45, 51 quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP. 

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể, các máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng trong Điểm kinh doanh phải là máy mới 100%, có thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng công bố và đã được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định. Tỷ lệ trả thưởng cố định tối thiểu đối với các máy giật xèng là 90% (đã bao gồm giải thưởng tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ trả thưởng phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng không thấp hơn tỷ lệ trả thưởng tối thiểu theo quy định, doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng và phải quy định cụ thể tỷ lệ trả thưởng trong Thể lệ trò chơi.

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

 

Chi tiết Nghị định 175/2016/NĐ-CP tại đây./.

Kim Hoa

  Quy hoạch - Kế hoạch