Trang chủ

Thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
Ngày đăng 03/02/2017 | 4:35 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016  quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Thông tư quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Theo đó, cung cấp thông tin công cộng qua biên giới là việc tổ chức, cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên mạng, dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ (bao gồm cả tổ chức và cá nhân).

Thông tư quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới cho người sử dụng tại Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng tại Việt Nam cũng như quy định các nguyên tắc, biện pháp và cơ chế phối hợp xử lý thông tin vi phạm trên mạng.

 Chi tiết Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT tại đây./.

Kim Hoa

  Quy hoạch - Kế hoạch