Trang chủ

Thông tin điện tử

Thông báo về việc tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Ngày đăng 01/11/2019 | 10:34 AM

Thực hiện Công văn số 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Để đảm bảo tính kịp thời, ngày 31/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Thông báo số 320/TB-STTTT về việc tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Thông báo nêu rõ,từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghệp và các cơ quan báo chí.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo khi có thay đổi, điều chỉnh mới liên quan đến việc cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nêu trên.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

  Quy hoạch - Kế hoạch