Trang chủ

Thông tin điện tử

Thông báo về việc tiếp tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Ngày đăng 04/12/2019 | 8:00 AM

Ngày 04/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 342/TB-STTTT về việc tiếp tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí thuộc thành phố Hà Nội.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 320/TB-STTTT ngày 31/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

 

  Quy hoạch - Kế hoạch