Trang chủ

Thông tin điện tử

Đại hội Chi bộ Thông tin điện tử thành công tốt đẹp
Ngày đăng 09/09/2022 | 9:43 PM

Chiều 8/9, Chi bộ Thông tin điện tử, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

 

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Mai Hương tặng hoa chúc mừng Chi bộ Thông tin điện tử

 

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Chi bộ Thông tin điện tử trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Thông tin điện tử đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thông tin điện tử nhiệm kỳ 2020-2022, chỉ đạo kịp thời, sâu sát công tác chuyên môn của Phòng Thông tin điện tử. Các đảng viên trong Chi bộ có tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác đảng cũng như công tác chuyên môn; có lập trưởng tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sạch và lối sống lành mạnh; tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn.

 

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Thông tin điện tử tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng bộ để chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; Làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ chi bộ và cơ quan; Không ngừng đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng dân chủ, khoa học và hiệu quả; Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; Tiếp tục đổi mới và tập trung làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát trong chi bộ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Thông tin điện tử đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong nhiệm kỳ tới, đối diện với những thách thức, yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị Chi bộ Thông tin điện tử cần phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu, nỗ lực vượt lên khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết đề ra.

 

Phòng Thông tin điện tử

 

  Quy hoạch - Kế hoạch