Trang chủ

Thông tin điện tử

Nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử đáp ứng yêu cầu của NĐ 42/NĐ-CP
Ngày đăng 01/11/2022 | 10:30 AM

Ngày 31/10, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chủ trì làm việc với Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội về việc rà soát các nội dung thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng và kế hoạch tuyên truyền từ nay đến cuối năm 2022.

 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoa Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội đã báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội và hoạt động của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội từ đầu năm đến nay. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi một số chuyên mục trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội để đáp ứng theo đúng các tiêu chí theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Sau khi nghe đại diện các phòng Thông tin điện tử, Báo chí Xuất bản Truyền thông, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở góp ý, trao đổi tại buổi làm việc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội chủ động rà soát lại các chuyên mục trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; cập nhật thông tin thường xuyên đáp ứng các tiêu chí của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện lớn của Thủ đô, là kho dữ liệu đầy đủ nhất về hoạt động của bộ máy hành chính Thủ đô cũng như mọi chủ trương, chính sách của Thành phố, tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo bạn đọc. Bên cạnh đó, tăng cường số lượng và chất lượng tin, bài, không ngừng đổi mới hình thức đa dạng, phong phú hơn; tăng cường hơn nữa mức độ thuận tiện khi truy cập trang  hanoi.gov.vn.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội tập trung tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cùng với đó là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022)... 

  Quy hoạch - Kế hoạch