Trang chủ

Thông tin điện tử

Hà Nội tăng cường phổ biến cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật
Ngày đăng 12/01/2023 | 4:00 PM

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa gửi các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” để tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị Trung tâm Báo chí Thủ đô, các Trang/Cổng thuộc cơ quan nhà nước Thành phố thực hiện đăng tải “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” để người dân biết, chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.
 
Trước đó, ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm mục đích nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho người dùng Internet ở Việt Nam; cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan, cần thiết để nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay.
 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng người dân đọc tin tức qua mạng, sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin ngày càng tăng. Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và làm thiệt hại về kinh tế... Nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, phản cảm được người dùng mạng xã hội chia sẻ rộng rãi gây bức xúc trong dư luận xã hội.
 
Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý thông tin trên mạng, ngăn chặn xử lý tin giả, thông tin sai sự thật nhưng tin giả trên không gian mạng vẫn xảy ra liên tục, khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý, người dân cũng cần tự trang bị kiến thức cơ bản, biết sàng lọc và nhận biết tin giả cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng để ứng xử phù hợp.
 
Hiện, bộ tài liệu "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" đã được các cơ quan chức năng phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử để người dân dễ chia sẻ, đồng thời được phổ biến trên các mạng xã hội lớn thông qua hình thức các video clip ngắn, dễ hiểu. 
 
Chi tiết nội dung Sách điện tử Cẩm nang tin giả tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1BgfBHxMFtj6oBuIlqdn4Sss3P1fP20hA/view)

 

Phạm Linh

 
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị Trung tâm Báo chí Thủ đô, các Trang/Cổng thuộc cơ quan nhà nước Thành phố thực hiện đăng tải “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” để người dân biết, chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.
 
Trước đó, ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm mục đích nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho người dùng Internet ở Việt Nam; cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan, cần thiết để nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay.
 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng người dân đọc tin tức qua mạng, sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin ngày càng tăng. Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và làm thiệt hại về kinh tế... Nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, phản cảm được người dùng mạng xã hội chia sẻ rộng rãi gây bức xúc trong dư luận xã hội.
 
Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý thông tin trên mạng, ngăn chặn xử lý tin giả, thông tin sai sự thật nhưng tin giả trên không gian mạng vẫn xảy ra liên tục, khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý, người dân cũng cần tự trang bị kiến thức cơ bản, biết sàng lọc và nhận biết tin giả cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng để ứng xử phù hợp.
 
Hiện, bộ tài liệu "Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" đã được các cơ quan chức năng phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử để người dân dễ chia sẻ, đồng thời được phổ biến trên các mạng xã hội lớn thông qua hình thức các video clip ngắn, dễ hiểu. 
 
Chi tiết nội dung Sách điện tử Cẩm nang tin giả tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1BgfBHxMFtj6oBuIlqdn4Sss3P1fP20hA/view)
 

Phạm Linh

  Quy hoạch - Kế hoạch