Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

DANH SÁCH THỦ TỤC

Tổng số: 46 thủ tục
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 07 :Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
2 Thủ tục 05: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
3 Thủ tục 13: Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
4 Thủ tục 12: Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
5 Thủ tục 11: Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
6 Thủ tục 10: Cấp lại giấy phép hoạt động in. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
7 Thủ tục 09: Cấp giấy phép hoạt động in. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
8 Thủ tục 08: Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
9 Thủ tục 07: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
10 Thủ tục 06: Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
Tổng số: 46 thủ tục / 5 trang