Thủ tục 13: Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu.

Tên thủ tục Thủ tục 13: Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu.
Loại thủ tục Xuất bản
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

Lưu ý:Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ đồng thời thực hiện Kê khai vào Mẫu phiếu đăng ký nhận Kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính và gửi kèm hồ sơ.


Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội.

- Cách 2: Qua hệ thống bưu chính.

Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 185- Giảng Võ- Đống Đa - Hà Nội.

ĐT: 04.37367115

 

- Cách 3:  Nộp hồ sơ trực tuyến tại website của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (www. ict-hanoi.gov.vn).


Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (theo mẫu);

- Bản sao (có bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp;

- Bản sao (có bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

- Bản sao (có bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng).

 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Lệ phí

Chưa quy định

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/20/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

- Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.