Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 5: Giải quyết đơn thư tố cáo
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn
Người khiếu nại gửi đơn tố cáo. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, nội dung tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo
- Bước 2: Thụ lý để giải quyết
Sau khi Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở giải quyết đơn tố cáo, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Thanh tra Sở thụ lý giải quyết.
- Bước 3: Xác minh việc tố cáo
Sau khi thụ lý, Thanh tra Sở tiến hành xác minh nội dung tố cáo. Người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:
+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo.
+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật
- Bước 4: Kết luận về nội dung tố cáo
Giám đốc Sở ra quyết định kết luận về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn tố cáo (ghi rõ họ tên người tố cáo, địa chỉ liên lạc, nội dung tố cáo).
- Các chứng cứ đi kèm (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản chính)

Thời hạn giải quyết Không quá 55 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định xử lý tố cáo, Thông báo kết luận đơn tố cáo
Lệ phí Không
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Đơn tố cáo.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 16/8/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.