Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 1: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Nội vụ