Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
2 Thủ tục 02: Cấp giấy phép xuất bản bản tin. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
3 Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí