Tiếp nhận và sử dụng tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo do Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) cung cấp.

16/03/2020 | 09:41
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 16/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 544/STTTT-BCXBTT về việc tiếp nhận và sử dụng tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo do Cục Thông tin cơ sở cung cấp.

 

   Thực hiện Công văn số 30/TTCS-TTPT ngày 13/01/2020 của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc sử dụng tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tại địa phương, theo đó, Cục Thông tin cơ sở phối hợp Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông biên soạn Cuốn cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” và gửi trực tiếp tới Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã (mỗi đơn vị 02 cuốn). (Công văn số 30/TTCS-TTPT của Cục Thông tin cơ sở gửi kèm theo)

   Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã triển khai một số nội dung như sau:

   - Tiếp nhận sách và có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn thông qua các hình thức thông tin cơ sở (Đài truyền thanh, bảng tin thông tin cơ sở, tuyên truyền viên, báo cáo viên, bảng tin công cộng và các hình thức thông tin cơ sở khác…).

   - Truy cập Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông và tải về định dạng file pdf cuốn Cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” làm tài liệu tuyên truyền.

   Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị nhận được tài liệu tuyên truyền có kế hoạch bảo quản và sử dụng hiệu quả trong hoạt động thông tin cơ sở, thực hiện thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo yêu cầu về thời gian, thời lượng theo quy định của Thành phố; định kỳ báo cáo kết quả gửi Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông) để tổng hợp./.

 

Tải file pdf cuốn Cẩm nang tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo