"Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh"

23/03/2016 | 15:48
Cỡ chữ Aa- Aa+

 

Đó là nội dung của Cuộc thi do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về "Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016. Cuộc thi này được tổ chức thông qua các hoạt động được đăng tải cụ thể trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa chỉ: http://pbgdpl.hanoi.gov.vn

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tìm ra các sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hướng tới Năm trật tự, văn minh đô thị 2016, tạo thói quen, nếp sống văn minh đối với người dân Thủ đô trong các lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, giao thông và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cuộc thi được triển khai rộng rãi tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố với đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 trở lên, đang sống và làm việc tại Thành phố Hà Nội.

Hình thức dự thi: Dự thi thông qua các Bài viết (bằng Tiếng Việt, có dấu), gửi về địa chỉ thư điện tử: pbgdpl.hanoi@gmail.com . Nội dung dự thi là các sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong các lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, giao thông và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian nhận bài dự thi trong quý II và quý III/2016. Dự kiến trao giải vào tháng 11/2016 với cơ cấu giải là: 01 giải nhất, 03 Giải nhì, 03 Giải ba và 10 Giải Khuyến khích.

Nội dung chi tiết cuộc thi xem tại Kế hoạch đính kèm./.

Trần Thúy

Theo