Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận đối với hoạt động quản lý, điều hành của Thành phố
Ngày đăng 14/02/2019 | 5:27 PM  | View count: 459

Ngày 29/01, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND Thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Những nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện trong năm 2018 cần có giải pháp để đạt kết quả cao hơn về số lượng, chất lượng trong năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 52/KH-UBND cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan; tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra, khẩn trương dứt điểm hoàn thành nhiệm vụ (trước 31/3/2019).

Một trong những nội dung trọng tâm ưu tiên thực hiện, đó là các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố. Tăng cường các kênh thông tin, nhằm phổ biến quy định của pháp luật, các chủ trương của Thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố tới người dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

Tăng cường các hình thức truyền thông tương tác, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân; ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hình thức trưng cầu ý kiến, đánh giá; khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp...

 

Năm 2018, thành phố Hà Nội đã chọn chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” đảm bảo thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chuơng trình, kế hoạch, nhiệm vụ; sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2018 đều hoàn thành và vượt mức; công tác cải cách hành chính của Thành phố tiếp tục được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Năm 2019 là năm toàn Thành phố tăng tốc, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020); các Chương trình của Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2020 đề ra; chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2025, Thành phố tiếp tục xác định chủ đề công tác năm 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

 

Phạm Linh