Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO: Về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Ngày đăng 30/01/2019 | 10:25 AM  | View count: 167

THÔNG BÁO

Về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

 

 

    Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-STTTT ngày 15/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 và Thông báo số 160/TB-STTTT ngày 21/8/2018; Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 và Công văn số 1703/UBND-KGVX ngày 19/4/2018 của UBND Thành phố về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, từ ngày 30/01/2019 Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp và vận hành chính thức thêm 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

    Danh sách cụ thể 10 dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức 3 như sau:

 

Stt

Tên thủ tục

Mức độ

I

Lĩnh vực Báo chí

1

Phát hành thông cáo báo chí tại Hà Nội

3

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin.

3

II

Lĩnh vực Bưu chính

1

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

3

III

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

3

2

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

3

4

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.

3

5

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

IV

Lĩnh vực Xuất bản

1

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

3

2

Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu.

3