Tin tức nổi bật

Đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ
Ngày đăng 10/06/2019 | 03:47  | View count: 279

       Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 1607/BTTTT-TTCS hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương, các nhà xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ.

Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội" năm 2018 (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

 

        Về văn hóa ứng xử, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào các nội dung: xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia lễ hội; trách nhiệm của người tham gia giao thông; các nội dung có liên quan đến việc thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch ” và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ”...

        Đối với văn hóa công vụ, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ; chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; trang phục của cán bộ, công chức, viên chức…

        Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, bản tin, bảng tin để tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ.

Phạm Linh

Trang chủ

Tin tức sự kiện