Tin tức nổi bật

Triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Ngày đăng 10/06/2019 | 03:52  | View count: 420

        Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Một số ấn phẩm báo chí của thành phố Hà Nội (Ảnh: Phạm Linh)

 

        Theo Kế hoạch, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí. Cụ thể: Trước ngày 31/12/2019, địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước ngày 31/12/2019, địa phương có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp, đề nghị có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 05 cơ quan báo (không tính các cơ quan báo thuộc tố chức tôn giáo) gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/12/2019.

        Chậm nhất đến ngày 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

        Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Việc triển khai phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triến và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Phạm Linh

Trang chủ

Tin tức sự kiện