Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 18/07/2019 | 02:15  | View count: 1074

Đến quý II/2019, Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ (Ảnh: Phạm Linh)

Tại văn bản số 228/BC-UBND ngày 9/7/2019, UBND Thành phố báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính như sau: quý II năm 2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 05 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.

 

Theo đó, Thành phố đã công bố danh mục 72 TTHC, sửa đổi bổ sung 01 danh mục TTHC, 01 TTHC và bãi bỏ 161 TTHC. 100% các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

 

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định: tổng số hồ sơ giải quyết: 3.366.871 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 3.311.866 hồ sơ, trong đó đúng hạn : 3.307.408 hồ sơ, tỷ lệ 99.86%; đang giải quyết: 51.957 hồ sơ.

 

Thành phố đã tiếp nhận 22 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 01 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.

 

Ngoài ra, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố được nâng cấp, mở rộng trên nền tảng mới, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố, tích hợp kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thành phố đã tiến hành việc triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 03 cấp trên toàn địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định, đảm bảo Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của Thành phố có tính năng đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Phạm Linh