Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
Ngày đăng 02/08/2019 | 09:32  | View count: 208

HNP - Sáng 1/8, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tố cáo và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, thi hành Luật Tố cáo cho toàn thể công chức, viên chức người lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Đặng Vũ Tuấn cho biết, qua quá trình triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2011 đã đạt được những kết quả nhất định, tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ nói riêng; góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong thời gian dài thực hiện, Luật Tố cáo năm 2011 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập dẫn đến tình trạng làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật. Vì vậy Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Luật Tố cáo nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tố cáo của công dân.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu An, Trưởng phòng Tuyên truyền - Vụ pháp chế - Thanh tra Chính phủ đã trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó, quy đinh về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật: Tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Luật Tố cáo năm 2018 còn quy định về vấn đề bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP gồm 04 chương, 25 điều. Nghị định này áp dụng đối với cá nhân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo; quy định chi tiết Điều 30, Điều 33, khoản 5 Điều 38, Điều 40 và Chương VI của Luật Tổ cáo và các biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, bao gồm: Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

Lê Hải